Beheer – Rentmeesterschap


Beheer – Rentmeesterschap (Fr. Gestion des biens – Eng. Property managment)
Reximmo N.V. neemt voor u het beheer van uw eigendommen waar. Wat houdt vastgoedbeheer in? (synoniem is rentmeesterschap) . Beheer is in principe enkel nodig als U een optimaal rendement van uw eigendom(men) wilt, of U dient bijvb. lange tijd in het buitenland te vertoeven, of als vastgoed niet uw core-business is en U er dus geen tijd voor heeft. REXIMMO wordt de gesprekspartner voor de huurder. Is er geluidsoverlast, zijn er lekkende kranen enz., men dient ons te contacteren. Als er een huurder zijn opzeg geeft, dan gaan we onmiddellijk op zoek naar een valabele kandidaat. Steeds wordt deze kandidatuur aan U voorgelegd. Een continue verhuring wordt aldus gegarandeerd, wat uw rendement sterk zal doen toenemen. Tussentijdse plaatsbeschrijvingen worden uitgevoerd, eventueel foto’s genomen en afrekeningen opgemaakt (borg- en verbruik…) Maandelijks worden de huursommen en provisies voor U geïnd, gecontroleerd en doorgestort. Tussentijdse controlebezoeken worden uitgevoerd wanneer nodig. Provisies worden aangepast, (nieuwe) taksen doorgerekend. De huurprijzen worden geïndexeerd, en/of eventueel aangepast bij wijzigingen in toestand. Dienen er herstellingen aan het pand uitgevoerd, dan vragen wij offertes bij erkende aannemers, en na voorlegging & bestelling volgen we de werken op. REXIMMO zorgt ervoor dat eventuele schade of herstellingen worden toegewezen aan de juiste partij (huurders- of verhuurderslast) In optie kan voor uw patrimonium een 24u/24u paraat telefoonnr. worden opengesteld. Om het beheer optimaal waar te nemen werken we samen met http://www.sofimmo.be

Waar zit het verschil met syndiekschap ? Syndiekschap gaat over mede-eigendom (dus verschillende eigenaars in hetzelfde gebouw, en is er dus privatieve én gemeenschappelijke eigendom te beheren).

%d bloggers liken dit: