Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)


Op 25 september 2015 ondertekenden de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een duurzaamheidsagenda voor 2015-2030. De Sustainable Development Goals (SDG’s) die ze bevat zijn 17 in aantal, onderverdeeld in 169 subdoelen. Ze fungeren als internationaal referentiekader om de wereld duurzamer te maken op economisch, sociaal en ecologisch gebied. Ook REXIMMO N.V. stelde enkele doelstellingen waarop we willen inzetten.

Reximmo N.V. probeert een steentje bij te dragen en koos 6 van de 17 SDG’s om extra aandacht aan te besteden:

1) geen armoede (sdg 1): o.a. via lidmaatschap filantropische vereniging Kiwanis

2) Gendergelijkheid (sdg 5): geen discriminatie op de werkvloer of t.a.v. klanten/leveranciers

3) Betaalbare en duurzame energie (sdg 7): Milieubewuste keuzes maken bij renovatie en advies

4) Industrie, innovatie en infrastructuur: (sdg 9):
   a) Milieubewuste keuzes maken bij renovatie en nieuwbouw van vastgoed. Daartoe lidmaatschap van o.a. CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen) en Fexpro (Projectontwikkelaarsfederatie).
   b) In het kantoor minimaal gebruik van papier => verdere digitalisering.
   c) Doorgedreven afbouw van aantal vermijdbare verplaatsingen (via conference-call meetings, digitale ondertekening van documenten, antwoordformulieren voor huurbeloftes enz.)

5) Ongelijkheid verminderen (sdg 10): geen discriminatie naar prospecten/klanten toe.

6) Vrede, Veiligheid en sterke publiek diensten (sdg 16): o.a. via lidmaatschap Mars en Mercurius België (vaderlandslievende vzw).

%d bloggers liken dit: