Toezichthoudende Autoriteit


Adres van toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel KB van 27 september 2006 BA (Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

%d bloggers liken dit: