Onze Huurvoorwaarden, en tevens wat info voor een kandidaat-huurder:

Algemeen: Allereerst dient het pand bezocht te worden door de kandidaat-huurder(s), en dit na telefonische afspraak met REXIMMO N.V. Indien het pand verhuurd is, dan doet de zittende huurder de rondleiding met de geïnteresseerde kandidaat-huurder, die bij interesse na het bezoek contact opneemt met ons kantoor om zich kandidaat te stellen. Indien het een leegstaande woning of appartement betreft, begeleidt de makelaar U.

Bij interesse om het betreffende pand te huren, dient U een “huurbelofte” in te vullen (zie ander tabblad in deze menu).
Hiermee stelt U zich effectief kandidaat. Na afspraak te hebben gemaakt met ons kantoor, komt u bij ons langs, en we blokkeren € 150 voorschot. Naast de standaardzaken (naam, telefoonnummer, verdere identiteitsgegevens…), kan u ons, indien U dit wenst, gegevens bezorgen over uw huidige beroepsaktiviteit, eventueel loonbriefje. Het is de eigenaar van het pand die uiteindelijk beslist, of uw kandidatuur wordt weerhouden. Dit gaat echter meestal zeer snel (+/- 2 dagen). Aldus zal het voorschot (meestal €150) in mindering worden gebracht van de 1e maand huur, of U krijgt dit integraal terug, indien uw kandidatuur niet wordt aanvaard. Het huurcontract wordt opgemaakt a.d.h.v. de gegevens terug te vinden op uw identiteitskaart.

Het tekenen van de huurovereenkomst dient te gebeuren maximaal 8 dagen na uw ondertekening van de huurbelofte. U wordt daarvoor uitgenodigd op ons kantoor, en tegelijk zal U de kostenrekening worden voorgelegd. Deze bestaat uit:
1) Registratie gratis van overheidskost (opgelet enkel voor woninghuur; handelshuur, enz. wel nog te betalen); Reximmo bezorgt contracten van woninghuur en studenten- (of 2e-)verblijven steeds aan het bevoegde registratiekantoor.
2) Meestal drie maand borg (indien hoofdverblijfplaats wordt dit bedrag, na controle qua tijd en som, onmiddellijk geplaatst op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder)
3) Eerste maand huur, eventueel verhoogd met provisies (vb. bij appartement)
4) Uw aandeel in de kost voor de plaatsbeschrijving (staat van bevinding bij intrek in het pand), dit wordt berekend volgens de vastgelegde tarieven, indien woninghuur wordt de kost gelijk verdeeld tussen verhuurder en huurder (meestal € 250 huurdersaandeel/€ 250 eigenaarsaandeel).

Het huurcontract type woninghuurwet bestaat steeds uit 2 delen:
1) De algemene voorwaarden die identiek zijn voor elk soortgelijk pand in het Vlaams Gewest, en handelen over opzegtermijnen, onderhoud, …
2) de bijzondere voorwaarden, inherent aan uw kandidatuur én het betreffende pand. Hierin staat dus uw juiste naam, de duur, aanvangsdatum, enz.      
Eventueel is er een reglement van inwendige orde in bijlage …. (vb. in een appartementsgebouw)

De contracten zijn steeds sluitend en correct, zowel naar huurder als naar verhuurder toe.
Opgemaakt volgens de recentste Vlaamse wetgeving, eventueel aangepast aan lokaal vigerende reglementeringen.
Nadien wordt er een afspraak in het door U gehuurde pand gemaakt, in de periode van de aanvangsdatum van uw contract.
Een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt opgesteld door REXIMMO N.V., in uw bijzijn (of van uw vriend(in), familie, bij belet), en al dan niet in aanwezigheid van de eigenaar.

Nutsvoorzieningen: Meterstanden en tellernummers worden samen op de plaatsbeschrijving genoteerd.
Overnames van Electriciteit, Gas en water dienen de huurder en verhuurder ZELF door te geven aan de nutsmaatschappijen, telefonisch, ter plaatse in hun kantoren, of via de website van Engie.(doorklikken naar “verhuizen”), Nuon, luminus, .. Voor stadswater heeft rond Gent Farys het monopolie. Hier werkt U het best met een formulier (downloaden van site, klik hier) door beide partijen ingevuld en ondertekend. Na afloop krijgt U de sleutels overhandigd, het aantal ervan wordt genoteerd. Betalingen van huurgelden: De huur inclusief provisies dient steeds gestort vóór de eerste, of vóór de zestiende alnaargelang de aanvangstdatum van uw huurcontract. (steeds de 1e of de 16e van de maand).


Een brandverzekering “huurdersaansprakelijkheid” dient steeds door de huurder worden afgesloten, behalve indien er schriftelijk wordt van afgeweken bijvb. via “afstand van verhaal-clausule”. Uw inboedel kan, maar hoeft niet verzekerd; ter info vuistregel voor de kostprijs hiervoor: “per 2500 euro goederen, kost uw premie ongeveer 5 euro per jaar”.
De huurwaarborg bedraagt ofwel: Vallend onder de woninghuurwet: – twee maanden huurgelden te volstorten op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder via de kredietinstelling Korfina uit Kortrijk. http://www.korfine.be Het formulier hiertoe wordt ondertekend ten kantore van Reximmo. De intresten zijn ten voordele van de huurder, zoals door de woninghuurwet wordt voorzien. Op het einde van de huurovereenkomst kunnen de gelden enkel vrijkomen als zowel huurder én verhuurder samen tekenen. Dit gebeurt op een standaardformulier die door huurder of verhuurder telefonisch of per mail kan worden aangevraagd bij Korfine. – De wet voorziet ook het systeem van de bankwaarborg en borg via het OCMW, of volstorting borg via afbetaling in schijven. Bij “handelshuur” en “huur volgens gemeen recht” (garageboxen, magazijnen, kantoor…): Er kan worden afgeweken van het systeem vd geblokkeerde rekening, en wordt de wijze van borgstelling bepaald tussen huurder en verhuurder onderling.(vb. op rekening verhuurder, bankwaarborg, kasbons…)

Jaarlijks kan er, indien de eigenaar dit wenst, éénmalig een indexatie van de huurprijs worden doorgevoerd, op basis van de gezondheidsindex. Opgelet: De huurder is niet automatisch verplicht om jaarlijks een indexering toe te passen, de verhuurder dient dit expliciet schriftelijk, jaarlijks aan de huurder opnieuw te vragen. In een huurcontract volgens de woninghuurwet(hoofdverblijfplaats) kan de indexatie steeds, bij handelshuur en gemeen stelsel dient de mogelijkheid tot indexeren expliciet vermeld te staan in de huurovereenkomst.

De opdracht aan REXIMMO om een eigendom te verhuren kan zowel komen van de verhuurder als van de huurder.

Share this:

Vind ik leuk:

Vind-ik-leuk Laden...

Vacature voor Stagiair(e)-vastgoedmakelaar

Reximmo N.V. is een kleinere speler op de immomarkt, doch bestaat meer dan 20 jaar. Voor ons kantoor te Mariakerke (gelegen op 5 km van Gent centrum) zijn we op zoek naar een stagiair(e) vastgoed.
De dagelijkse praktijk omvat verkoop, verhuur, beheer en projectontwikkeling; ietwat syndiek komt ook aan de orde.
De stagiair zal in de mogelijkheid zijn om in de immowereld alle stappen van A tot en met Z onder de knie te krijgen. Dat is nu eenmaal het voordeel om in een kleiner kantoor stage te lopen, je wordt bij alles betrokken.

  1. Prospectie: hoe doe je dit ?
  2. Verkoop: van rondleidingen met kandidaat-kopers tot het afsluiten van een deal.
  3. Schattingen opmaken: alles wordt U in de praktijk aangeleerd.
  4. Verhuur: Panden in verhuur plaatsen en vervolgens huurovereenkomsten opmaken.
  5. Beheer: huurgelden vorderen en inboeken, aanmaningen uitsturen, plaatsbeschrijvingen opmaken, defecte zaken laten herstellen…
  6. Projectontwikkeling: verkopen op plan, werfopvolging, oplevering.

De finesses van het onderhandelen bij verkoop, het tijdig detecteren van gevoeligheden, én het belangrijke van het bijkomstige leren onderscheiden tijdens het ‘dealmaken’ zullen U eigen worden.
Onze website draait onder Wordpress, dé wereldspeler in site-ontwikkeling en hosting.
Het beheer ervan gebeurt volledig vanuit ons kantoor.
Indien U de vastgoedwereld echt wil leren kennen en U bent woonachtig in (of rondom) het Gentse, aarzel niet om ons snel uw CV en motivatie over te maken via secretariaat@reximmo.be.

%d bloggers liken dit: