Huurbelofte


Stel U kandidaat en geef hieronder uw gegevens in !!

Na het ontvangen van uw gegevens die U ingaf via dit formulier, informeren we ASAP de eigenaar; na ontvangst van zijn/haar antwoord berichten we U snel of uw kandidatuur al dan niet werd weerhouden. Indien uw kandidatuur niet zou worden aanvaard, dan worden uitgezonderd uw naam, GSM en mailadres alle persoonlijke gegevens die U ons bezorgde verwijderd uit onze bestanden. De indiener(s) verklaren dat de bovenstaande vertrouwelijke inlichtingen ter goeder trouw werden ingevuld. Zij geven hierbij eveneens de toelating aan REXIMMO om de juistheid van de gegevens na te gaan. Zolang het huurcontract niet door beide partijen getekend is, behoudt de makelaar het recht om het goed verder te huur te stellen en te werken aan de optimale verhuring ervan in het belang van zijn opdrachtgever. Bij een "Go" dient er ter zekerheidsstelling zo snel mogelijk een voorschot overgemaakt van 150 euro op ons derdenrekening. Dit bedrag wordt nadien verrekend met de eerste maand huur. Een ontwerpje van de huurovereenkomst zal U dan worden overgemaakt ter nalezing alvorens alle partijen ondertekenen. Het huurdersaandeel voor de (verplichte) opmaak van de plaatsbeschrijving (bij woninghuur!) bedraagt meestal 250 euro inclusief 21% BTW en is dus een kost waarmee U rekening dient te houden.
%d bloggers liken dit: